اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۸۴۲۰۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۲۸۴۰۲۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۲۲۸۴۳۶۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۰۵۹۰۴ ۰۰۹۸
۹۱۹۱۴۰۵۹۰۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان شریعتی - جنب حسینیه ارشاد - خیابان قبا - پلاک 52

فروشگاه چک لوستر

تلفن

  • ۲۲۸۴۲۰۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۲۸۴۰۲۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۲۲۸۴۳۶۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۴۰۵۹۰۴ ۰۰۹۸
  • ۹۱۹۱۴۰۵۹۰۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان شریعتی - جنب حسینیه ارشاد - خیابان قبا - پلاک 52